Hệ sinh thái tập đoàn CEO Việt Nam Global

Học viện CEO Việt Nam
Đối tượng sử dụng

Cung cấp các chương trình cho chủ Doanh nghiệp

Trường Huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam
Đối tượng sử dụng

Dành cho học sinh tốt nghiệp THPT khát vọng trở thành doanh nhân.

Trường mầm non Merry Star
Đối tượng sử dụng

Dành cho trẻ 1 tuổi đến 5 tuổi.

Tập đoàn CVG Shark Group
Đối tượng sử dụng

Hợp tác cùng chuyên gia tư vấn và quản trị doanh nghiệp, dịch vụ vốn.

Tập đoàn CVG Building Group
Đối tượng sử dụng

Kết nối doanh nghiệp xây dựng, kiến trúc sư và khách hàng.

Hệ thống Giáo dục CEO Việt Nam Global High School
Đối tượng sử dụng

Dành cho học sinh tốt nghiệp THCS khát vọng trở thành doanh nhân.