Tổng quan CVG

Tập đoàn CEO Việt Nam Global được thành lập năm 2015.

Sứ mệnh: Nơi hội tụ những con người giá trị, những sản phẩm giá trị, để lan toả giá trị.

Tầm nhìn: Trở thành tổ chức được yêu thích nhất Việt Nam.

Giá trị cốt lõi của chúng tôi:

  1. Suy nghĩ phải TRUNG THỰC
  2. Hành động phải GIÁ TRỊ
  3. Ứng xử phải CHÂN THÀNH 

Triết lý vận hành:

LỢI KHÁCH HÀNG - LỢI NGƯỜI - LỢI MÌNH

  • Đối với khách hàng: Đừng bán hàng, nếu chính bạn thấy rằng sản phẩm, dịch vụ mà bạn chuẩn bị cung cấp cho khách hàng không làm cho cuộc sống của khách hàng tốt lên.
  • Đối với nội bộ: Không có khái niệm người cũ, người mới, chức cao, chức thấp, người ngoài, người nhà. Chỉ có khái niệm: “Người có giá trị”.
  • Đối với chính mình: Đừng làm việc, nếu bạn không hiểu được việc làm của bạn có ý nghĩa gì với chính cuộc sống của bạn.